Gaes ontwikkelingen
Noviteitenfietstocht in Den Haag

Het laatste groenbeheerdersoverleg in de gemeente Den Haag stond in het teken van noviteiten in de openbare ruimte. In stadsdeel Laak zijn diverse vooruitstrevende projecten al fietsend bezocht. Boombunkers, biochar, Urban waterbuffer, circulaire materialen en Groen Als Een Service waren belangrijke thema’s tijdens deze fietstocht.

Op 3 locaties werd stil gestaan bij de pilots van GAES. Deze locaties zijn het begin van een meetnet in stadsdeel Laak, waar we met realtime-data de waarden en baten van de inrichting van de openbare ruimte monitoren.

Op het Goeverneurplein meten wij al 9 maanden via real-time monitoring data van de bestaande situatie en inrichting. Tijdens de fietstocht was de renovatie van het plein nog in volle gang. Nadat de vergroening van het plein is afgerond, zullen de effecten van de herinrichting van het plein de aankomende 5 jaren gemonitord worden. De ecosysteemdiensten lokale klimaatregulatie, hittestressreductie, thermisch comfort en afvang- en opslag van water zijn hier maatgevend.

Het Oltmansplein is het eerste plein in Den Haag die volledig via het GAES-principe is ingericht. Na inventarisatie en stakeholdersanalyse zijn hier de ecosysteemdiensten lokale klimaatregulatie, hittestressreductie, thermisch comfort, afvang- en opslag van water en sociale cohesie en veiligheid geselecteerd als onderliggers voor het ontwerp van het plein. De inrichting is met circulaire, duurzame en natuurlijke materialen vormgegeven en heeft een natuurlijke sfeer. Na de herinrichting afgelopen winter zijn nu de sensoren geplaatst om de real-time monitoring op te starten en de aankomende 5 tot 10 jaren data gaan te verzamelen van de genoemde ecosysteemdiensten.

Het ontwerp, de uitstraling en de doelstellingen werden erg positief ontvangen door de groenbeheerders. De eerste geluiden van bewoners en gebruikers zijn ook positief. Bewoners en overige stakeholders worden de aankomende 5 jaren ook nadrukkelijk betrokken in het verzamelen van data op het gebied van sociale cohesie en veiligheid.

De monumentale vleugelnoot op het Oltmansplein laat de eerste week al spectaculaire data zien. Het is hier tussen de 10 en 20% koeler dan op ander plekken op het plein.   

Na een stakeholdersanalyse, het maken van een ontwerp en het inrichten van de meetlocatie wordt op de Goudriaankade ook via het GAES-principe een herinrichting gerealiseerd. Naast klimaatregulatie, hittestressreductie, thermisch comfort, afvang- en opslag van water en sociale cohesie wordt hier ook biodiversiteit toegevoegd aan de ecosysteemdiensten. Met de Nature Smart Cities-tool hebben we hier de waarde- en batenstijging in kaart gebracht wat de herinrichting via GAES gaat opleveren. De eerste resultaten van de berekening zijn spectaculair!

Het omzetten van de waarde van deze effecten in geld zal de aankomende periode ook vanuit GAES vorm krijgen.

Beheerders, beleidsmedewerkers, landschapsarchitecten en ontwerpers van de openbare ruimte krijgen zo tools in handen om aan de hand van ecosysteemdiensten de openbare ruimte functioneel, circulair en duurzaam in te richten.

Ralph Pitlo en Michel Peyrer bedankt voor de deelname aan deze inspirerende tocht langs de groene noviteiten in Laak!

Lees meer

GAES op HAS Geo Experience 2023!

Aanstaande donderdag 9 maart organiseert de opleiding Applied Geo-Information Science (AGIS) van HAS green academy de HAS Geo Experience: het grootse onderwijsgedreven Geodata Science & Visualisatie event voor de leefomgeving van Nederland! Wij presenteren op deze dag de Groen Als Een Service-manier om onze openbare ruimte data-gedreven, groener, duurzamer en klimaatbestendig te maken.

Gaes ontwikkelingen
mrt 6, 2023

Meten is weten!

Wil je weten welke prestatie het groen in je gemeente, op je project of zorglocatie levert? Dan zijn sensoren een ideaal instrument om deze prestaties te meten. Ons GAES-dashboard zal deze gegevens op een gebruiksvriendelijke, overzichtelijke manier presenteren.

Gaes ontwikkelingen
feb 2, 2022