4
Maatschappelijke waarde
5
4
Hittestress
5
4
Hittestress
5
4
5
4
Fijnstof
5
4

Swipe naar links

Maatschappelijke waarde

De hele samenleving profiteert van groen
Een ecosysteem dat de laatste tijd steeds meer aandacht krijgt in de openbare ruimte is de maatschappelijke waarde van bomen en groen in het algemeen.
Steeds meer onderzoeken tonen de positieve waarden en baten van het groen in de openbare ruimte aan. Denk hierbij aan het besparen van energie of effecten op onze mobiliteit.

Daarnaast zijn algeheel welbevinden, verlaging van zorgkosten en het positieve effect op de gezondheid opbrengsten van ons groen waar we niet meer omheen kunnen.

Aan de hand van 5 ecosysteemdiensten geeft GAES invulling aan het ecosysteem Maatschappelijke waarde: 

1.Energiebesparing 
2.Mobiliteit 
3.Sociale cohesie 
4.Verhogen kwaliteit van leven 
5.Recreatie en toerisme. 

Energiebesparing

Bomen zijn de airco’s van de stad
Bij het populaire onderwerp energiebesparing denk je niet direct aan onze bomen of het groen in het algemeen. Toch zijn bomen en groen belangrijke instrumenten om de stad koel te houden! De schaduw die het groen op de bodem werpt verlaagt de temperatuur. Ook slaan bomen natuurlijk duurzaam grote hoeveelheden CO2 op.

Weg met het hitte-eiland-effect!
Stadsparken zijn niet alleen zelf koeler, maar koelen zowel overdag als ’s nachts de omgeving af. Zo zijn ze belangrijk voor het reguleren van de temperatuur en beperken hiermee ook het Urban Heat Island-effect (bron: WUR).
GAES gaat met dit gegeven in het achterhoofd aan de slag. We meten, verzamelen en analyseren alle relevante data. Zo verbeteren we dagelijks onze openbare buitenruimte!

“Een volwassen boom koelt net zo veel als 10 airco’s” (bron: WUR)

Mobiliteit

Groen als water mobiliteitsmanagement
In de komende decennia neemt door de klimaatverandering   de neerslag in Nederland fors toe. Dit geldt zeker voor de intensiteit van piekbuien, maar ook worden deze stevige buien veel frequenter verwacht (bron: KNMI 2015).
Door de grote verdichting in de stad zal dit leiden tot meer wateroverlast. Bomen en groen spelen hierbij een grote rol. Ze vangen het water op en houden het vast (interceptie) en geven het overschot vertraagd weer af (afvlakken neerslagpieken) aan de omgeving. 

Interceptiewaarde +10 – 30%
Met GAES meten en verzamelen we veel informatie over de vochthuishouding en het opnamevermogen van de lokale bodem. Door gebruik te maken van het juiste type beplanting en het aanbrengen van grote groenvakken stijgt met GAES de interceptiewaarde vaak met 10 -30 %!

“Een gemiddelde volwassen boom in de stedelijke omgeving kan 200-400 liter water in de kroon vast houden (bron: McPherson & Geiger z.jr.)”.

Sociale Cohesie

Eenzaamheid is de ziekte van deze tijd
Ondanks dat er veel mensen in steden dicht op elkaar wonen is er helaas sprake van veel eenzaamheid en sociale isolatie.
Bijna 40% van de Nederlanders woont in een wijk met een flink tekort aan groen. Ook zijn er hierdoor weinig mogelijkheden om elkaar in het groen te ontmoeten (bron: PBL, 2011).

Groen brengt mensen bij elkaar
Veel onderzoek toont aan dat juist groen de sociale cohesie in een buurt of wijk vergroot. Het creëert de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte. Het haalt zelfs mensen uit een sociaal isolement als het wel aanwezig is!
Met de resultaten uit onderzoek, data en kennis van GAES koppelt een grote hoeveelheid aan bronnen, real time data en (eigen) onderzoeken aan elkaar. Door aan de slag te gaan met de uitkomsten van deze data-analyses verbeteren we aantoonbaar de openbare ruimte en ontwikkelen we een buitenruimte die mensen uitdaagt tot ontmoeten.

“Alles wordt zoveel makkelijker als je van je buurman houdt in plaats van je vaderland” (bron: Loesje)

Verhogen kwaliteit van leven

Ontmoeten doet leven
Wat is de kwaliteit van het leven? Veel mensen ervaren het als positief wanneer in hun wijk veel sociale binding is. Dit gaat bovendien samen met de beleving van groen en veel leuke  mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

Groen verbindt mensen
Fraai en aantrekkelijk groen in onze woonomgeving verleidt mensen om (vaker) naar buiten te gaan en anderen te ontmoeten. Hierdoor beïnvloed groen aantoonbaar het welzijn en de verbondenheid met buurtbewoners in de eigen woonomgeving (bron: WUR).
GAES maakt de openbare ruimte groener en veiliger. Het daagt mensen uit om elkaar te blijven ontmoeten en er in te verblijven. Onderzoek, Data en groene kennis vormen hiervoor altijd onze basis. Meten is immers weten!

“Een klein (veilig en aantrekkelijk) buurtparkje is vaak effectiever dan een groot stadspark voor het verhogen van kwaliteit van leven want men moet er vooral medebuurtbewoners tegenkomen.” (bron: Vries, Maas, Kramer, 2009)

Recreatie en toerisme

Groen als wapen in de strijd tegen overgewicht
Het recreëren in het groen is van essentieel belang voor de gezondheid van mensen. Ons binnen- en buitenlands toerisme varen er bovendien wel bij.
Door sport- en recreatiemogelijkheden in de nabije omgeving daalt bij volwassenen en kinderen het percentage obesitas. Ook de hieraan gekoppelde gezondheidsrisico’s gaan met sprongen omlaag (bron: RIVM).

Ontstressen en onthaasten
Daarnaast zorgt recreatie in het groen ook voor de broodnodige ontspanning. Hierdoor verlagen we onze stress, depressies en angststoornissen (bron: T. Hartig 2015).
GAES verzamelt data en gebruikt de cijfers uit onderzoek om tot een ontwerp en inrichting te komen die maximaal bijdraagt aan de inrichting van onze recreatieve buitenruimte.

“Kinderen met ADHD kunnen zich na een wandeling in de nabije omgeving beter concentreren” (bron: S de Vries, R. Verheij, H. Smeets 2015).