Meten is meer dan weten!

Groen als een service

Onze uitdagingen in de openbare ruimte zijn gigantisch de komende jaren. Dit komt niet alleen door de klimaatverandering en de terugloop in biodiversiteit. De sterk groeiende behoefte aan woningen, de versteningen en verdere verdichting zorgt voor enorme druk op onze openbare ruimte.

Het optimaal inrichten van deze ruimte vraagt om steeds meer vakkennis en gebruik van inzichten uit alle data. Dat is precies wat we bij Groen Als Een Service (GAES) doen en waar we u graag bij helpen. We verkrijgen de benodigde data en tonen de door u gezochte verbanden aan. We meten zo de prestaties van het stedelijk groen en vertalen de cijfers naar optimalisatie en aanpassingen van uw buitenruimte.

Groen als een service

Dit is ons verhaal

 

Groen Als Een Service (GAES) stelt de echte prestaties van het groen centraal. Hoe presteert het op basis van de ecosysteemdiensten? Dat is waar het feitelijk om gaat en niet alleen of alles conform bestek is uitgevoerd. We zeggen dan ook:

We willen niet meer afgerekend worden op het planten van de boom maar de prestatie die de boom levert”.

Samen met onder andere de gemeente Den Haag startten we onlangs een aantal projecten om het concept Groen Als Een Service verder te gaan ontwikkelen en ook daadwerkelijk meteen te implementeren.

Gezamenlijk en rekening houdend met de wensen van diverse stakeholders in de wijk bepaalden wij een eerste set aan kpi’s. Deze zijn we aan de hand van de ecosysteemdiensten daadwerkelijk aan het meten en volgen. Het maakt hierbij niet uit of u werkzaam bent bij een gemeente, andere overheden, een projectontwikkelaar of een bedrijf. Deze doelen zijn bepaald op basis van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en gekoppeld aan zoveel mogelijk relevante doelen van de gemeente. Zo tonen we aan hoe we met GAES bijdragen aan concrete en actuele gemeentelijke doelstellingen.

Met Groen Als Een Service richten wij de openbare ruimte functioneel in. Met behulp van sensoren, scans en data-analyses sturen we constant bij om de gestelde doelen ook daadwerkelijk te behalen en aanpassingen door te voeren. Zo helpen we u en al uw stakeholders om de openbare ruimte functioneel te (her)inrichten met stedelijk groen.

We bieden u zo ook een instrument om de communicatie en gesprekken met alle stakeholders vorm en inhoud te geven. De ontwikkelde kennis en inzichten op basis van geanalyseerde data levert directe input voor toekomstige projectontwikkeling, beheer en renovatie van wijken, zorgcomplexen, industrieterreinen en dergelijke!

Met GAES geven we inhoud aan de maatschappelijke discussie over de waarden en baten van het groen in de openbare ruimte. We meten en stellen zo de feitelijke waarden centraal. We brengen verbeteringen aan en maken de echte integrale bijdrage inzichtelijk.

We bieden u zo ook een instrument om de communicatie en gesprekken met alle stakeholders vorm en inhoud te geven. De ontwikkelde kennis en inzichten op basis van geanalyseerde data levert directe input voor toekomstige projectontwikkeling, beheer en renovatie van wijken, zorgcomplexen, industrieterreinen en dergelijke!

Met GAES geven we inhoud aan de maatschappelijke discussie over de waarden en baten van het groen in de openbare ruimte. We meten en stellen zo de feitelijke waarden centraal. We brengen verbeteringen aan en maken de echte integrale bijdrage inzichtelijk.

De gaes pijlers

Onze Ecosysteemdienstenverlening

Klimaat

Gezondheid

Biodiversiteit

Economische waarde

Maatschappelijke waarde

Wij weten door te meten

Onze Floriade metingen

Groen Als Een Service (GAES) neemt deel aan de Floriade omdat de klimaatuitdagingen in de openbare ruimte enorm zijn de komende jaren. We willen meer weten over wat bomen voor ons doen. Daarom meten verzamelen we op drie plekken op de Floriade data over de openbare ruimte en de bomen die daar staan. Temperatuur, bodemvocht, bodemtemperatuur en luchtvervuiling (fijnstof) zijn voorbeelden van deze data.
Het is een voorbeeld van hoe we dat in veel steden voor onze klanten ook doen. Op basis van deze metingen en data tonen we aan wat de echte waarde van groen is. Met deze gegevens passen we de inrichting van onze wijken, pleinen en parken in de steden aan! Maar geven we ook inzicht in toekomstige opbrengsten, waarden en beheer van het groen in de openbare ruimte.

Onze Partners

Contact

6 + 14 =