Gaes ontwikkelingen
Meten is weten!

“Onze uitdagingen in de openbare ruimte zijn gigantisch de komende jaren. Dit komt niet alleen door de klimaatverandering en de terugloop in biodiversiteit. De sterk groeiende behoefte aan woningen, de versteningen en verdere verdichting zorgt voor enorme druk op onze openbare ruimte. Het optimaal inrichten van deze ruimte vraagt om steeds meer vakkennis en gebruik van inzichten uit alle data. Dat is precies wat we bij GAES doen en u graag bij helpen”. Dit zijn de beginwoorden op onze website.

NL Greenlabel staat voor een meetbare duurzame leefomgeving en beschikt over diverse instrumenten om dit aan te tonen.

“Onze ambities om op het gebied van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid aantoonbaar een gezonde en duurzame woon-, werk- en leefomgeving te realiseren passen bij elkaar en vullen elkaar ook aan” aldus Wil Jacobs, manager Groen Als Een Service.

Het is voor ons dan ook een logische stap om aan te sluiten bij NL Greenlabel en samen aan de slag te gaan voor een duurzame, gezonde en circulair ingerichte openbare ruimte waar mensen zich prettig voelen. We zien er naar uit om samen met NL Greenlabel en de overige partners te werken aan een succesvolle vergroening van Nederland!

Wil je weten welke prestatie het groen in je gemeente, op je project of zorglocatie levert? Dan zijn sensoren een ideaal instrument om deze prestaties te meten.

Of het gaat om Temperatuur, Bodemvocht, Fijnstof, Biodiversiteit of Sociale Waarden, GAES zal je helpen om deze gegevens te meten.

Ons GAES-dashboard zal deze gegevens op een gebruiksvriendelijke, overzichtelijke manier presenteren.
Diverse tools in het dashboard helpen je om op een heldere manier data en gegevens te analyseren.
In onderstaande demo geven we een indruk wat de mogelijkheden zijn.

Lees meer

Moreelse-brug-Utrecht

Moreelse Brug Utrecht

Naar aanleiding van de verminderde conditie en de toekomstverwachting van de Perzische IJzerbomen (Parrotia Persica) op de Moreelse Brug in Utrecht hebben wij, samen met onze partner Eijkelboom, voor de Gemeente Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de toestand van deze bomen.

Gaes ontwikkelingen
dec 15, 2021
GAES_artikel-stad-en-groen

Goeverneurplein Den Haag

Samen met gemeente Den Haag gaan we de aankomende 5 jaren de luchttemperatuur en vochtgehalte van de bodem meten op het Gouverneurplein. Momenteel meten we daar in de bestaande situatie.

Gaes ontwikkelingen
dec 1, 2021