Gaes ontwikkelingen
Onderzoek KPI’s bomen verstedelijkte omgeving

“Onze uitdagingen in de openbare ruimte zijn gigantisch de komende jaren. Dit komt niet alleen door de klimaatverandering en de terugloop in biodiversiteit. De sterk groeiende behoefte aan woningen, de versteningen en verdere verdichting zorgt voor enorme druk op onze openbare ruimte. Het optimaal inrichten van deze ruimte vraagt om steeds meer vakkennis en gebruik van inzichten uit alle data. Dat is precies wat we bij GAES doen en u graag bij helpen”. Dit zijn de beginwoorden op onze website.

NL Greenlabel staat voor een meetbare duurzame leefomgeving en beschikt over diverse instrumenten om dit aan te tonen.

“Onze ambities om op het gebied van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid aantoonbaar een gezonde en duurzame woon-, werk- en leefomgeving te realiseren passen bij elkaar en vullen elkaar ook aan” aldus Wil Jacobs, manager Groen Als Een Service.

Het is voor ons dan ook een logische stap om aan te sluiten bij NL Greenlabel en samen aan de slag te gaan voor een duurzame, gezonde en circulair ingerichte openbare ruimte waar mensen zich prettig voelen. We zien er naar uit om samen met NL Greenlabel en de overige partners te werken aan een succesvolle vergroening van Nederland!

GAES initieert een onderzoek naar “De ontwikkeling van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor het toepassen van bomen in de verstedelijkte omgeving”.

“Het merendeel van de Nederlanders woont en werkt in een verstedelijkte omgeving. Dit percentage blijft de komende 30 jaar stijgen. De beschikbare ruimte voor groen in de stedelijke omgeving is beperkt en staat meer en meer onder druk. Planten, struiken en bomen in de stad vormen een voorwaarde voor een goed welzijn van de bewoner, van bodembedekker tot straat- of parkboom, van traditionele bloembak tot hightech ontworpen groene woontorens.” 

Deze tekst vormt de inleiding van een onderzoek wat door GAES is geïnitieerd in samenwerking met Wageningen Universiteit, De Groen Stad en M. van den Oever boomkwekerijen. Samen met de strategische partners Yookr, Hoefakker, De Eijk Groep en de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Weert en Leeuwarden geven we invulling aan bovenstaand onderzoek.

GAES KPI

Het doel is een systeem te ontwikkelen dat voor alle betrokken partijen in het stedelijk groen ingezet kan worden en real time inzichtelijk is, een veel meer data-gedreven groenketen dus!

Gemeenten en overige stakeholders in de openbare ruimte kunnen vanuit hun SDG’s de doelstellingen van hun stedelijke (groen)visie concreet maken en vertalen in een passend plan van eisen. Ontwerpers, bestekmakers, groenaannemers, bestuurders en burgers krijgen een concreet handvat voor de uitvoering en monitoring van groeninrichting, -aanleg en -beheer.

Volg de ontwikkelingen van dit onderzoek via de Groene Stad.

Lees meer

Meten is weten!

Wil je weten welke prestatie het groen in je gemeente, op je project of zorglocatie levert? Dan zijn sensoren een ideaal instrument om deze prestaties te meten. Ons GAES-dashboard zal deze gegevens op een gebruiksvriendelijke, overzichtelijke manier presenteren.

Gaes ontwikkelingen
feb 2, 2022
Moreelse-brug-Utrecht

Moreelse Brug Utrecht

Naar aanleiding van de verminderde conditie en de toekomstverwachting van de Perzische IJzerbomen (Parrotia Persica) op de Moreelse Brug in Utrecht hebben wij, samen met onze partner Eijkelboom, voor de Gemeente Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de toestand van deze bomen.

Gaes ontwikkelingen
dec 15, 2021
GAES_artikel-stad-en-groen

Goeverneurplein Den Haag

Samen met gemeente Den Haag gaan we de aankomende 5 jaren de luchttemperatuur en vochtgehalte van de bodem meten op het Gouverneurplein. Momenteel meten we daar in de bestaande situatie.

Gaes ontwikkelingen
dec 1, 2021