Gaes ontwikkelingen
Moreelse Brug Utrecht

“Onze uitdagingen in de openbare ruimte zijn gigantisch de komende jaren. Dit komt niet alleen door de klimaatverandering en de terugloop in biodiversiteit. De sterk groeiende behoefte aan woningen, de versteningen en verdere verdichting zorgt voor enorme druk op onze openbare ruimte. Het optimaal inrichten van deze ruimte vraagt om steeds meer vakkennis en gebruik van inzichten uit alle data. Dat is precies wat we bij GAES doen en u graag bij helpen”. Dit zijn de beginwoorden op onze website.

NL Greenlabel staat voor een meetbare duurzame leefomgeving en beschikt over diverse instrumenten om dit aan te tonen.

“Onze ambities om op het gebied van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid aantoonbaar een gezonde en duurzame woon-, werk- en leefomgeving te realiseren passen bij elkaar en vullen elkaar ook aan” aldus Wil Jacobs, manager Groen Als Een Service.

Het is voor ons dan ook een logische stap om aan te sluiten bij NL Greenlabel en samen aan de slag te gaan voor een duurzame, gezonde en circulair ingerichte openbare ruimte waar mensen zich prettig voelen. We zien er naar uit om samen met NL Greenlabel en de overige partners te werken aan een succesvolle vergroening van Nederland!

Naar aanleiding van de verminderde conditie en de toekomstverwachting van de Perzische IJzerbomen (Parrotia Persica) op de Moreelse Brug in Utrecht hebben wij, samen met onze partner Eijkelboom, voor de Gemeente Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de toestand van deze bomen. 

Deze Perzische IJzerbomen zijn beeldbepalend voor de fiets- en wandelbrug over het spoorweggebied van het Centraal Station en de stationsomgeving.

Moreelse-brug-Utrecht

Met een specialistisch bureau is een groeiplaatsonderzoek uitgevoerd om de conditie te bepalen. Naar aanleiding van de uitkomsten van zowel de bodemanalyse, het bladmonsteronderzoek en overige bovengrondse en ondergrondse waarnemingen, werd bovenstaande vraag beantwoord.

De specifieke aanleg en constructie van de boomvakken vergt een uitgekiend bemestings- en watergeefplan. Na uitvoering van verbeteringen aan het groeimedium, bemesting en constructie hebben we bodemvochtsensoren geplaats om 24/7 het bodemvocht op verschillende hoogten in de boomvakken te meten en gericht water te geven. Het online GAES-dashboard geeft Eijkelboom de juiste tools om realtime de watergift af te stemmen op het vochtgehalte van de bodem. Ook kan er direct gereageerd worden bij een te natte omstandigheid in de boomvakken. In combinatie met een jaarlijkse bodemanalyse blijven de voedingselementen op deze manier optimaal beschikbaar voor de IJzerbomen!

Door deze data-gedreven manier van beheer en onderhoud wordt de Gemeente Utrecht ontzorgd en komt niet voor verrassingen te staan.

GAES zal de opgebouwde data voor zowel Eijkelboom alsook gemeente Utrecht gebruiken in toekomstig advies over aanplant van bomen op uitdagende groeiplaatsen. 

Wil je ook meer weten over meten en inrichten van de openbare ruimte op basis van data? Neem gerust contact op! 

Lees meer

Meten is weten!

Wil je weten welke prestatie het groen in je gemeente, op je project of zorglocatie levert? Dan zijn sensoren een ideaal instrument om deze prestaties te meten. Ons GAES-dashboard zal deze gegevens op een gebruiksvriendelijke, overzichtelijke manier presenteren.

Gaes ontwikkelingen
feb 2, 2022
GAES_artikel-stad-en-groen

Goeverneurplein Den Haag

Samen met gemeente Den Haag gaan we de aankomende 5 jaren de luchttemperatuur en vochtgehalte van de bodem meten op het Gouverneurplein. Momenteel meten we daar in de bestaande situatie.

Gaes ontwikkelingen
dec 1, 2021