Gaes ontwikkelingen
Moreelse Brug Utrecht

Naar aanleiding van de verminderde conditie en de toekomstverwachting van de Perzische IJzerbomen (Parrotia Persica) op de Moreelse Brug in Utrecht hebben wij, samen met onze partner Eijkelboom, voor de Gemeente Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de toestand van deze bomen. 

Deze Perzische IJzerbomen zijn beeldbepalend voor de fiets- en wandelbrug over het spoorweggebied van het Centraal Station en de stationsomgeving.

Moreelse-brug-Utrecht

Met een specialistisch bureau is een groeiplaatsonderzoek uitgevoerd om de conditie te bepalen. Naar aanleiding van de uitkomsten van zowel de bodemanalyse, het bladmonsteronderzoek en overige bovengrondse en ondergrondse waarnemingen, werd bovenstaande vraag beantwoord.

De specifieke aanleg en constructie van de boomvakken vergt een uitgekiend bemestings- en watergeefplan. Na uitvoering van verbeteringen aan het groeimedium, bemesting en constructie hebben we bodemvochtsensoren geplaats om 24/7 het bodemvocht op verschillende hoogten in de boomvakken te meten en gericht water te geven. Het online GAES-dashboard geeft Eijkelboom de juiste tools om realtime de watergift af te stemmen op het vochtgehalte van de bodem. Ook kan er direct gereageerd worden bij een te natte omstandigheid in de boomvakken. In combinatie met een jaarlijkse bodemanalyse blijven de voedingselementen op deze manier optimaal beschikbaar voor de IJzerbomen!

Door deze data-gedreven manier van beheer en onderhoud wordt de Gemeente Utrecht ontzorgd en komt niet voor verrassingen te staan.

GAES zal de opgebouwde data voor zowel Eijkelboom alsook gemeente Utrecht gebruiken in toekomstig advies over aanplant van bomen op uitdagende groeiplaatsen. 

Wil je ook meer weten over meten en inrichten van de openbare ruimte op basis van data? Neem gerust contact op! 

Lees meer

GAES is aanwezig op de Vakbeurs Openbare Ruimte 2023!

Op 27 en 28 september is GAES aanwezig op de vakbeurs Openbare Ruimte in de Jaarbeurs in Utrecht: de verzamelplek voor alles over inrichting en beheer van de openbare ruimte. Wij presenteren hier onze GAES Digital Twin. Daarmee tonen we de werkelijke waarden en baten van de inrichting van uw openbare ruimte, projecten en gebiedsontwikkeling.

Gaes ontwikkelingen
sep 12, 2023

GAES is partner van het Circulaire Openbare Ruimte Congres!

Dit congres wordt op 14 en 15 juni in de voormalige opslagloods De Fruitvis in de Rotterdamse haven gehouden. Kom jij ook langs op de stand van GAES? En mis vooral de inspiratiesessie ‘de waarden en baten van een circulaire boom’ van Wil Jacobs, manager van GAES, samen met de Gemeente Den Haag niet!

Gaes ontwikkelingen
jun 12, 2023

GAES op HAS Geo Experience 2023!

Aanstaande donderdag 9 maart organiseert de opleiding Applied Geo-Information Science (AGIS) van HAS green academy de HAS Geo Experience: het grootse onderwijsgedreven Geodata Science & Visualisatie event voor de leefomgeving van Nederland! Wij presenteren op deze dag de Groen Als Een Service-manier om onze openbare ruimte data-gedreven, groener, duurzamer en klimaatbestendig te maken.

Gaes ontwikkelingen
mrt 6, 2023