In de media
Onderzoek toont aan: stadsbomen kunnen mensenlevens redden – Boomzorg

Boomzorg, donderdag 2 februari 2023

‘Duizenden Europese stadsbewoners overlijden aan zomerhitte die voorkomen kan worden’

Het hitte-eilandeffect is voor velen een bekend fenomeen. Een in The Lancet gepubliceerd onderzoek* stelt nu dat meer bomen aanplanten tot wel 2500 Europese stadsbewoners had kunnen redden van voortijdig overlijden.

Auteur: Hanneke Tax

De onderzoekers bestudeerden voortijdige sterfte als gevolg van hogere temperaturen in steden. Het temperatuurverschil tussen stad en omgeving is volgens het onderzoek gemiddeld 1,5 graden en kan oplopen tot 4 graden Celsius. Het team boog zich over de gegevens van 93 Europese steden, met in totaal 57 miljoen inwoners, verzameld tussen juni en augustus 2015. Er konden in totaal zo’n 6.700 voortijdige sterfgevallen toegeschreven worden aan hoge stadstemperaturen tijdens de zomermaanden; vier procent van de ‘zomersterfte’ wordt dus toegeschreven aan het hitte-eilandeffect.

GAES gaat nog een stap verder. In het GAES dashboard maken wij inzichtelijk wat de daling in graden is na de aanleg van groen. Zodat we met de juiste typen bomen en groeninrichting de maximale hittestressreductie en schaduwvorming kunnen realiseren en ook aantonen.

Wil je meer weten over wat er allemaal mogelijk is in het GAES dashboard, lees er hier meer over en bekijk het filmpje hieronder.

Lees meer

De Eijk Groep vaart op SDG-kompas: ‘Zoals we nu ondernemen, is niet langer houdbaar’

Veel ondernemers in de groene sector roepen wel dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar handelen er in de praktijk niet naar. Dit is de perceptie van Jaap Peelen, directeur bij De Eijk Groep. Samen met Karlijn Schaap, projectmanager Groen Als Een Service (GAES), implementeert hij de zeventien Sustainable Development Goals (SDG's) binnen zijn organisatie. Zij roepen andere bedrijven op dit voorbeeld te volgen. 'Zoals we nu met z'n allen ondernemen, is niet houdbaar.'

In de media
jan 22, 2024

Datagedreven aanpak van probleemwijken blijkt succesvol

Resultaten GAES: successen op het gebied van leefbaarheid, biodiversiteit en hittestressreductie

GAES is een adviesbureau voor vergroenings- en klimaatuitdagingen, biodiversiteitsdoelstellingen en sociale vraagstukken. Centraal in hun datagedreven concept staat de rol van ecosysteemdiensten (ESD). Ecosysteemdiensten omvatten alle goederen en diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren. Hoe werkt deze datagedreven aanpak, wat zijn de resultaten tot nu toe en hoe ziet de toekomst van deze systematiek eruit?

In de media
okt 18, 2023

Sturen op de werkelijke waarde van groen – Straatbeeld

Er spelen momenteel flinke uitdagingen in de openbare ruimte. Denk aan hitte, droogte, terugloop aan biodiversiteit en sociale uitdagingen. Tot op heden bestond er nog maar weinig groene data op basis van daadwerkelijke metingen in de openbare ruimte in de stedelijke omgeving. Weten en meten wat er nu echt aan de hand is? Of juist zien welke ingrepen in de groene buitenruimte wel of niet werken? De GAES-methode en de dashboards van Groen als een Service bieden inzicht in de werkelijke waarde van groen.

In de media
jun 12, 2023

Een (Grenzeloze) samenwerking – Kennisplatform CROW

In Den Haag groeide het aantal bewoners van enkele wijken met een gevoel van onveiligheid. Ook worstelt de gemeente Den Haag met hittestress in de zomermaanden en verdwijnt er daarnaast veel aan biodiversiteit. Om deze problemen aan te pakken, ging de gemeente een samenwerking aan met GAES om de prestaties van stedelijk groen te meten en te vertalen naar optimalisatie en aanpassingen van de buitenruimte.

In de media
mrt 23, 2023

Groene herinrichting als wapen tegen hittestress en sociale problemen – Boomzorg

Groen Als Een Service (GAES) ingezet op twee Haagse pleinen
In de mooie stad achter de duinen bekruipt bij een groeiend aantal bewoners van enkele wijken een gevoel van onveiligheid. Daarnaast kampt de gemeente Den Haag onder andere met hittestress in de zomer en de verdwijning van de biodiversiteit. Om deze problemen aan te pakken, besloot de gemeente een samenwerking aan te gaan met GAES.

In de media
dec 5, 2022

Data als gereedschap voor klimaatadaptatie – Stadswerk Magazine

Data inzetten om doelen op het gebied van klimaatadaptatie te realiseren. Een nulmeting aan de hand van een Quickscan, gevolgd door real-time- en sociale data. Het is het gereedschap om ecosysteemdiensten op een specifieke locatie te verbeteren. Denk aan plaatselijk hittestressreductie of het vergroten van de sociale cohesie en biodiversiteit. Een sleutel tot succes, als het gaat om lokale klimaatadaptatie.

In de media
nov 17, 2022