In de media
Onderzoek toont aan: stadsbomen kunnen mensenlevens redden – Boomzorg

Boomzorg, donderdag 2 februari 2023

‘Duizenden Europese stadsbewoners overlijden aan zomerhitte die voorkomen kan worden’

Het hitte-eilandeffect is voor velen een bekend fenomeen. Een in The Lancet gepubliceerd onderzoek* stelt nu dat meer bomen aanplanten tot wel 2500 Europese stadsbewoners had kunnen redden van voortijdig overlijden.

Auteur: Hanneke Tax

De onderzoekers bestudeerden voortijdige sterfte als gevolg van hogere temperaturen in steden. Het temperatuurverschil tussen stad en omgeving is volgens het onderzoek gemiddeld 1,5 graden en kan oplopen tot 4 graden Celsius. Het team boog zich over de gegevens van 93 Europese steden, met in totaal 57 miljoen inwoners, verzameld tussen juni en augustus 2015. Er konden in totaal zo’n 6.700 voortijdige sterfgevallen toegeschreven worden aan hoge stadstemperaturen tijdens de zomermaanden; vier procent van de ‘zomersterfte’ wordt dus toegeschreven aan het hitte-eilandeffect.

GAES gaat nog een stap verder. In het GAES dashboard maken wij inzichtelijk wat de daling in graden is na de aanleg van groen. Zodat we met de juiste typen bomen en groeninrichting de maximale hittestressreductie en schaduwvorming kunnen realiseren en ook aantonen.

Wil je meer weten over wat er allemaal mogelijk is in het GAES dashboard, lees er hier meer over en bekijk het filmpje hieronder.

Lees meer

Een (Grenzeloze) samenwerking – Kennisplatform CROW

In Den Haag groeide het aantal bewoners van enkele wijken met een gevoel van onveiligheid. Ook worstelt de gemeente Den Haag met hittestress in de zomermaanden en verdwijnt er daarnaast veel aan biodiversiteit. Om deze problemen aan te pakken, ging de gemeente een samenwerking aan met GAES om de prestaties van stedelijk groen te meten en te vertalen naar optimalisatie en aanpassingen van de buitenruimte.

In de media
mrt 23, 2023

Groene herinrichting als wapen tegen hittestress en sociale problemen – Boomzorg

Groen Als Een Service (GAES) ingezet op twee Haagse pleinen
In de mooie stad achter de duinen bekruipt bij een groeiend aantal bewoners van enkele wijken een gevoel van onveiligheid. Daarnaast kampt de gemeente Den Haag onder andere met hittestress in de zomer en de verdwijning van de biodiversiteit. Om deze problemen aan te pakken, besloot de gemeente een samenwerking aan te gaan met GAES.

In de media
dec 5, 2022

Data als gereedschap voor klimaatadaptatie – Stadswerk Magazine

Data inzetten om doelen op het gebied van klimaatadaptatie te realiseren. Een nulmeting aan de hand van een Quickscan, gevolgd door real-time- en sociale data. Het is het gereedschap om ecosysteemdiensten op een specifieke locatie te verbeteren. Denk aan plaatselijk hittestressreductie of het vergroten van de sociale cohesie en biodiversiteit. Een sleutel tot succes, als het gaat om lokale klimaatadaptatie.

In de media
nov 17, 2022

Van stad naar groen, met dít dashboard – Stadswerk Magazine

Plaatselijke klimaatregulatie, CO2-reductie of biodiversiteit aan de hand van stedelijk groen. Het meten en aantonen van ecosysteemdiensten maakt het mogelijk. Aan de hand van real-time data is er precies duidelijk wat er in een wijk, park of op een plein moet gebeuren. Met de focus op de waarde van groen. De lokale hoeveelheid bodemvocht, fijnstof of de temperatuur; alles is inzichtelijk in het GAES-dashboard. Een onmisbare kans om de beperkte openbare ruimten functioneel en circulair in te richten.

In de media
sep 20, 2022
GAES Weert

KPI’s voor toepassing bomen in de verstedelijkte omgeving – Boomzorg

Data en kennisgedreven groeninzet.
Naast wat 'zachte waarden' heeft de sector niet de beschikking over de groene prestatie-indicatoren (KPI's) voor toepassing van bomen in de stedelijke omgeving. Een aantal partijen, verenigd in een consortium, gaat daarin verandering brengen. Deze zomer vond in gemeente Weert de aftrap van een interessant project plaats.

In de media
nov 18, 2021
GAES_artikel-stad-en-groen

GAES maakt prestaties van groen concreet – Stad en Groen

Buro De Eijk mikt met GAES op meetbare ecosysteemdiensten.

Groenvoorziening doet meer dan alleen mooi zijn. Om ook de invloed van groen op temperatuur, waterhuishouding en beleving in een ontwerp te krijgen, zijn harde data nodig. Buro De Eijk gaat die verzamelen in het kader van zijn nieuwe concept 'Groen als een Service' (GAES).

In de media
nov 8, 2021