In de media
De Eijk Groep vaart op SDG-kompas: ‘Zoals we nu ondernemen, is niet langer houdbaar’

Stad en Groen, vrijdag 5 januari 2024

Veel ondernemers in de groene sector roepen wel dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar handelen er in de praktijk niet naar. Dit is de perceptie van Jaap Peelen, directeur bij De Eijk Groep. Samen met Karlijn Schaap, projectmanager Groen Als Een Service (GAES), implementeert hij de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) binnen zijn organisatie. Zij roepen andere bedrijven op dit voorbeeld te volgen. ‘Zoals we nu met z’n allen ondernemen, is niet houdbaar.’

Auteur: Ralf Pijnenburg

Een einde aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties voor de periode 2015-2030. Ze zijn ontwikkeld om een groenere, eerlijkere, betere wereld te bouwen. De SDG’s raken veel beleidsdoelen van de Nederlandse overheid. De Eijk Groep werd geïnspireerd door de gemeente Apeldoorn om een positieve impact te maken op de maatschappij met deze doelen. Apeldoorn hield onlangs een pilot om de impact te meten van twaalf lokale ondernemingen, waaronder De Eijk Groep. ‘Dit impactprogramma was voor ons echt een eyeopener,’ zegt Peelen. ‘Juist door op een laagdrempelige manier het gesprek met bedrijven aan te gaan, kom je via kennisdeling tot nieuwe inzichten. Gezamenlijk kunnen we beter op thema’s inspelen dan individueel.’

Inventarisatie
Jaap Peelen en Karlijn Schaap inventariseerden samen met Marian Heezen, adviseur duurzame ontwikkeling bij SDG House Stedendriehoek, op welke van de in totaal zeventien doelen De Eijk Groep goed en minder goed scoorde. SDG House Stedendriehoek motiveert sinds vorig jaar zo veel mogelijk organisaties in de regio Apeldoorn-Zutphen-Deventer om met de SDG’s aan de slag te gaan. ‘De zeventien doelen hangen allemaal samen met de waarden “sociaal”, “ecologisch” en “economisch”,’ legt Heezen uit. ‘De kracht van het kompas schuilt dan ook in het integrale karakter. Door zo veel mogelijk bewustwording te creëren bij bedrijven, vergroten we de impact. Als we met z’n allen meer verantwoordelijkheid nemen, dan ontstaat een sneeuwbaleffect en verbeteren we gezamenlijk onze eigen leefomgeving. De SDG’s vormen een mooi kompas om dit voor elkaar te krijgen. Dit beseft groeit. Steeds meer gemeenten conformeren zich aan de SDG’s.’
‘Wij zeggen niet alleen dat we maatschappelijk en duurzaam ondernemen; we voegen de daad ook bij het woord.’

Lees meer

Datagedreven aanpak van probleemwijken blijkt succesvol

Resultaten GAES: successen op het gebied van leefbaarheid, biodiversiteit en hittestressreductie

GAES is een adviesbureau voor vergroenings- en klimaatuitdagingen, biodiversiteitsdoelstellingen en sociale vraagstukken. Centraal in hun datagedreven concept staat de rol van ecosysteemdiensten (ESD). Ecosysteemdiensten omvatten alle goederen en diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren. Hoe werkt deze datagedreven aanpak, wat zijn de resultaten tot nu toe en hoe ziet de toekomst van deze systematiek eruit?

In de media
okt 18, 2023

Sturen op de werkelijke waarde van groen – Straatbeeld

Er spelen momenteel flinke uitdagingen in de openbare ruimte. Denk aan hitte, droogte, terugloop aan biodiversiteit en sociale uitdagingen. Tot op heden bestond er nog maar weinig groene data op basis van daadwerkelijke metingen in de openbare ruimte in de stedelijke omgeving. Weten en meten wat er nu echt aan de hand is? Of juist zien welke ingrepen in de groene buitenruimte wel of niet werken? De GAES-methode en de dashboards van Groen als een Service bieden inzicht in de werkelijke waarde van groen.

In de media
jun 12, 2023

Een (Grenzeloze) samenwerking – Kennisplatform CROW

In Den Haag groeide het aantal bewoners van enkele wijken met een gevoel van onveiligheid. Ook worstelt de gemeente Den Haag met hittestress in de zomermaanden en verdwijnt er daarnaast veel aan biodiversiteit. Om deze problemen aan te pakken, ging de gemeente een samenwerking aan met GAES om de prestaties van stedelijk groen te meten en te vertalen naar optimalisatie en aanpassingen van de buitenruimte.

In de media
mrt 23, 2023

Groene herinrichting als wapen tegen hittestress en sociale problemen – Boomzorg

Groen Als Een Service (GAES) ingezet op twee Haagse pleinen
In de mooie stad achter de duinen bekruipt bij een groeiend aantal bewoners van enkele wijken een gevoel van onveiligheid. Daarnaast kampt de gemeente Den Haag onder andere met hittestress in de zomer en de verdwijning van de biodiversiteit. Om deze problemen aan te pakken, besloot de gemeente een samenwerking aan te gaan met GAES.

In de media
dec 5, 2022

Data als gereedschap voor klimaatadaptatie – Stadswerk Magazine

Data inzetten om doelen op het gebied van klimaatadaptatie te realiseren. Een nulmeting aan de hand van een Quickscan, gevolgd door real-time- en sociale data. Het is het gereedschap om ecosysteemdiensten op een specifieke locatie te verbeteren. Denk aan plaatselijk hittestressreductie of het vergroten van de sociale cohesie en biodiversiteit. Een sleutel tot succes, als het gaat om lokale klimaatadaptatie.

In de media
nov 17, 2022