In de media
Data als gereedschap voor klimaatadaptatie – Stadswerk Magazine

Stadswerk Magazine nummer 9, 15 november 2022

Data inzetten om doelen op het gebied van klimaatadaptatie te realiseren. Een nulmeting aan de hand van een Quickscan, gevolgd door real-time- en sociale data. Het is het gereedschap om ecosysteemdiensten op een specifieke locatie te verbeteren. Denk aan plaatselijk hittestressreductie of het vergroten van de sociale cohesie en biodiversiteit. Een sleutel tot succes, als het gaat om lokale klimaatadaptatie.

We staan voor een grote klimaatopgave. Zo is er een enorme behoefte aan hittestressreductie en lokale klimaatregulatie. Stedelijke gebieden, pleinen en gebouwen, zijn vaak wel 9 tot 15 graden warmer dan buitenstedelijke gebieden. Het zijn versteende gebieden waarin nauwelijks is gekeken naar functionaliteit. Daarom passen we voortaan ecosysteemdiensten, zoals biodiversiteit en sociale waarde, toe in onze ontwerpen. Denk aan het planten van groen voor hittestressreductie, maar ook voor het vergroten van het veiligheidsgevoel in een bepaalde wijk.

Ecosysteemdiensten
De leidende ecosysteemdiensten worden bepaald aan de hand van Sustainable Development Goals en gemeentelijke- of projectontwikkelaarsplannen. Daarbij kijken we ook naar de belangen, wat er beschikbaar is en de functionaliteiten. De eerste stap is een Quickscan, die alle beschikbare data op tafel legt. Hieruit volgt een verbeterd ontwerp of een herinrichting. De aanzet tot het meten, monitoren en verrijken van verdere data.

‘Meten is weten’
De prioriteit ligt vooral bij sociale waarde, klimaat en biodiversiteit. Na de eerste verbeteringen blijft het een kwestie van meten en monitoren. Real-time aan de hand van sensoren, satellietgegevens, GIS-gegevens of geodata. En sociaal door middel van enquêtes en interviews. ‘Waarvoor gebruikt u deze ruimte?’ en ‘Voelt u zich hier prettig?’ Uit de verkregen data trekken we conclusies en leggen we verbanden aan de hand van de Digital Twin-technologie en Artificial Intelligence (AI). Daarna is het de uitdaging om lokale verbeteringen verder te optimaliseren.

Een echte datarevolutie
Het gebruik van real-time metingen is belangrijk voor de datarevolutie in de openbare ruimte. Het helpt bij het maken van toekomstige keuzes en beslissingen. Daarnaast zijn de eerste resultaten van de metingen uiterst hoopvol om de openbare ruimte succesvol, functioneel, duurzaam en circulair te vergroenen.

Neem voor meer informatie contact op via 06-11514381 of w.jacobs@groenalseenservice.nl.

Lees meer

De Eijk Groep vaart op SDG-kompas: ‘Zoals we nu ondernemen, is niet langer houdbaar’

Veel ondernemers in de groene sector roepen wel dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar handelen er in de praktijk niet naar. Dit is de perceptie van Jaap Peelen, directeur bij De Eijk Groep. Samen met Karlijn Schaap, projectmanager Groen Als Een Service (GAES), implementeert hij de zeventien Sustainable Development Goals (SDG's) binnen zijn organisatie. Zij roepen andere bedrijven op dit voorbeeld te volgen. 'Zoals we nu met z'n allen ondernemen, is niet houdbaar.'

In de media
jan 22, 2024

Datagedreven aanpak van probleemwijken blijkt succesvol

Resultaten GAES: successen op het gebied van leefbaarheid, biodiversiteit en hittestressreductie

GAES is een adviesbureau voor vergroenings- en klimaatuitdagingen, biodiversiteitsdoelstellingen en sociale vraagstukken. Centraal in hun datagedreven concept staat de rol van ecosysteemdiensten (ESD). Ecosysteemdiensten omvatten alle goederen en diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren. Hoe werkt deze datagedreven aanpak, wat zijn de resultaten tot nu toe en hoe ziet de toekomst van deze systematiek eruit?

In de media
okt 18, 2023

Sturen op de werkelijke waarde van groen – Straatbeeld

Er spelen momenteel flinke uitdagingen in de openbare ruimte. Denk aan hitte, droogte, terugloop aan biodiversiteit en sociale uitdagingen. Tot op heden bestond er nog maar weinig groene data op basis van daadwerkelijke metingen in de openbare ruimte in de stedelijke omgeving. Weten en meten wat er nu echt aan de hand is? Of juist zien welke ingrepen in de groene buitenruimte wel of niet werken? De GAES-methode en de dashboards van Groen als een Service bieden inzicht in de werkelijke waarde van groen.

In de media
jun 12, 2023

Een (Grenzeloze) samenwerking – Kennisplatform CROW

In Den Haag groeide het aantal bewoners van enkele wijken met een gevoel van onveiligheid. Ook worstelt de gemeente Den Haag met hittestress in de zomermaanden en verdwijnt er daarnaast veel aan biodiversiteit. Om deze problemen aan te pakken, ging de gemeente een samenwerking aan met GAES om de prestaties van stedelijk groen te meten en te vertalen naar optimalisatie en aanpassingen van de buitenruimte.

In de media
mrt 23, 2023

Groene herinrichting als wapen tegen hittestress en sociale problemen – Boomzorg

Groen Als Een Service (GAES) ingezet op twee Haagse pleinen
In de mooie stad achter de duinen bekruipt bij een groeiend aantal bewoners van enkele wijken een gevoel van onveiligheid. Daarnaast kampt de gemeente Den Haag onder andere met hittestress in de zomer en de verdwijning van de biodiversiteit. Om deze problemen aan te pakken, besloot de gemeente een samenwerking aan te gaan met GAES.

In de media
dec 5, 2022