In de media
Data als gereedschap voor klimaatadaptatie – Stadswerk Magazine

Stadswerk Magazine nummer 9, 15 november 2022

Data inzetten om doelen op het gebied van klimaatadaptatie te realiseren. Een nulmeting aan de hand van een Quickscan, gevolgd door real-time- en sociale data. Het is het gereedschap om ecosysteemdiensten op een specifieke locatie te verbeteren. Denk aan plaatselijk hittestressreductie of het vergroten van de sociale cohesie en biodiversiteit. Een sleutel tot succes, als het gaat om lokale klimaatadaptatie.

We staan voor een grote klimaatopgave. Zo is er een enorme behoefte aan hittestressreductie en lokale klimaatregulatie. Stedelijke gebieden, pleinen en gebouwen, zijn vaak wel 9 tot 15 graden warmer dan buitenstedelijke gebieden. Het zijn versteende gebieden waarin nauwelijks is gekeken naar functionaliteit. Daarom passen we voortaan ecosysteemdiensten, zoals biodiversiteit en sociale waarde, toe in onze ontwerpen. Denk aan het planten van groen voor hittestressreductie, maar ook voor het vergroten van het veiligheidsgevoel in een bepaalde wijk.

Ecosysteemdiensten
De leidende ecosysteemdiensten worden bepaald aan de hand van Sustainable Development Goals en gemeentelijke- of projectontwikkelaarsplannen. Daarbij kijken we ook naar de belangen, wat er beschikbaar is en de functionaliteiten. De eerste stap is een Quickscan, die alle beschikbare data op tafel legt. Hieruit volgt een verbeterd ontwerp of een herinrichting. De aanzet tot het meten, monitoren en verrijken van verdere data.

‘Meten is weten’
De prioriteit ligt vooral bij sociale waarde, klimaat en biodiversiteit. Na de eerste verbeteringen blijft het een kwestie van meten en monitoren. Real-time aan de hand van sensoren, satellietgegevens, GIS-gegevens of geodata. En sociaal door middel van enquêtes en interviews. ‘Waarvoor gebruikt u deze ruimte?’ en ‘Voelt u zich hier prettig?’ Uit de verkregen data trekken we conclusies en leggen we verbanden aan de hand van de Digital Twin-technologie en Artificial Intelligence (AI). Daarna is het de uitdaging om lokale verbeteringen verder te optimaliseren.

Een echte datarevolutie
Het gebruik van real-time metingen is belangrijk voor de datarevolutie in de openbare ruimte. Het helpt bij het maken van toekomstige keuzes en beslissingen. Daarnaast zijn de eerste resultaten van de metingen uiterst hoopvol om de openbare ruimte succesvol, functioneel, duurzaam en circulair te vergroenen.

Neem voor meer informatie contact op via 06-11514381 of w.jacobs@groenalseenservice.nl.

Lees meer

Een (Grenzeloze) samenwerking – Kennisplatform CROW

In Den Haag groeide het aantal bewoners van enkele wijken met een gevoel van onveiligheid. Ook worstelt de gemeente Den Haag met hittestress in de zomermaanden en verdwijnt er daarnaast veel aan biodiversiteit. Om deze problemen aan te pakken, ging de gemeente een samenwerking aan met GAES om de prestaties van stedelijk groen te meten en te vertalen naar optimalisatie en aanpassingen van de buitenruimte.

In de media
mrt 23, 2023

Groene herinrichting als wapen tegen hittestress en sociale problemen – Boomzorg

Groen Als Een Service (GAES) ingezet op twee Haagse pleinen
In de mooie stad achter de duinen bekruipt bij een groeiend aantal bewoners van enkele wijken een gevoel van onveiligheid. Daarnaast kampt de gemeente Den Haag onder andere met hittestress in de zomer en de verdwijning van de biodiversiteit. Om deze problemen aan te pakken, besloot de gemeente een samenwerking aan te gaan met GAES.

In de media
dec 5, 2022

Van stad naar groen, met dít dashboard – Stadswerk Magazine

Plaatselijke klimaatregulatie, CO2-reductie of biodiversiteit aan de hand van stedelijk groen. Het meten en aantonen van ecosysteemdiensten maakt het mogelijk. Aan de hand van real-time data is er precies duidelijk wat er in een wijk, park of op een plein moet gebeuren. Met de focus op de waarde van groen. De lokale hoeveelheid bodemvocht, fijnstof of de temperatuur; alles is inzichtelijk in het GAES-dashboard. Een onmisbare kans om de beperkte openbare ruimten functioneel en circulair in te richten.

In de media
sep 20, 2022
GAES Weert

KPI’s voor toepassing bomen in de verstedelijkte omgeving – Boomzorg

Data en kennisgedreven groeninzet.
Naast wat 'zachte waarden' heeft de sector niet de beschikking over de groene prestatie-indicatoren (KPI's) voor toepassing van bomen in de stedelijke omgeving. Een aantal partijen, verenigd in een consortium, gaat daarin verandering brengen. Deze zomer vond in gemeente Weert de aftrap van een interessant project plaats.

In de media
nov 18, 2021
GAES_artikel-stad-en-groen

GAES maakt prestaties van groen concreet – Stad en Groen

Buro De Eijk mikt met GAES op meetbare ecosysteemdiensten.

Groenvoorziening doet meer dan alleen mooi zijn. Om ook de invloed van groen op temperatuur, waterhuishouding en beleving in een ontwerp te krijgen, zijn harde data nodig. Buro De Eijk gaat die verzamelen in het kader van zijn nieuwe concept 'Groen als een Service' (GAES).

In de media
nov 8, 2021