In de media
Datagedreven aanpak van probleemwijken blijkt succesvol

Stad en Groen, 18 oktober 2023

Resultaten GAES (Groen Als Een Service): successen op het gebied van leefbaarheid, biodiversiteit en hittestressreductie

GAES is een adviesbureau voor vergroenings- en klimaatuitdagingen, biodiversiteitsdoelstellingen en sociale vraagstukken. Centraal in hun datagedreven concept staat de rol van ecosysteemdiensten (ESD). Ecosysteemdiensten omvatten alle goederen en diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren. Hoe werkt deze datagedreven aanpak, wat zijn de resultaten tot nu toe en hoe ziet de toekomst van deze systematiek eruit?

Auteur: Jeroen Poldermans

‘In een standaard bestek maakt een groenbedrijf wat onderhoudsrondjes door een wijk, maar het is onze wens dat er op het gebied van ESD beleid gevoerd gaat worden. Wij bieden een plan van aanpak waarbij gekeken wordt naar zaken als sociale problematiek, biodiversiteit en hittestressreductie en stellen die diensten als centraal doel van het bestek,’ legt manager van GAES Wil Jacobs uit. De aanpak van GAES veronderstelt een nieuwe, gemeten en gemonitorde kijk op de inrichting van de openbare ruimte.

Groen heeft groeitijd nodig
In Den Haag zijn de afgelopen jaren het Goeverneurplein en het Oltmansplein in stadsdeel Laak via de GAES-methode onder handen genomen. Hoe staat het er daar nu voor wat betreft hittestress en biodiversiteit? Jacobs: ‘Ik wil, voordat ik inga op de resultaten, voorzichtig zijn met de eerste conclusies, omdat groen groeitijd nodig heeft. Daarom praat ik liever over de eerste tien tot dertig jaar. Vooralsnog zijn de resultaten succesvol. Het groen verhoudt zich beter dan het overige groen in warme periodes, dus het afkoppelen van het regenwater heeft een positieve invloed gehad. We hebben, als je naar de afgelopen anderhalf jaar kijkt, geen uitval gehad in de kruidachtige beplantingen. Er is een aantal bomen weggehaald en de resterende bomen kregen twintig kubieke meter Haagse bomengrond en groeiruimte. Hierdoor hebben ze meer kroonoppervlak kunnen realiseren en leverden ze hogere bijdragen in de hittestressreductie en CO2-opslag. De biodiversiteit kunnen we in onze systematiek doorrekenen op basis van de parameters en de maatregelen die we hebben genomen. Gezien de verbeterde kruidenvegetatie, zelfs tijdens droge periodes, zal die ook stijgen.’

Lees meer

De Eijk Groep vaart op SDG-kompas: ‘Zoals we nu ondernemen, is niet langer houdbaar’

Veel ondernemers in de groene sector roepen wel dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar handelen er in de praktijk niet naar. Dit is de perceptie van Jaap Peelen, directeur bij De Eijk Groep. Samen met Karlijn Schaap, projectmanager Groen Als Een Service (GAES), implementeert hij de zeventien Sustainable Development Goals (SDG's) binnen zijn organisatie. Zij roepen andere bedrijven op dit voorbeeld te volgen. 'Zoals we nu met z'n allen ondernemen, is niet houdbaar.'

In de media
jan 22, 2024

Sturen op de werkelijke waarde van groen – Straatbeeld

Er spelen momenteel flinke uitdagingen in de openbare ruimte. Denk aan hitte, droogte, terugloop aan biodiversiteit en sociale uitdagingen. Tot op heden bestond er nog maar weinig groene data op basis van daadwerkelijke metingen in de openbare ruimte in de stedelijke omgeving. Weten en meten wat er nu echt aan de hand is? Of juist zien welke ingrepen in de groene buitenruimte wel of niet werken? De GAES-methode en de dashboards van Groen als een Service bieden inzicht in de werkelijke waarde van groen.

In de media
jun 12, 2023

Een (Grenzeloze) samenwerking – Kennisplatform CROW

In Den Haag groeide het aantal bewoners van enkele wijken met een gevoel van onveiligheid. Ook worstelt de gemeente Den Haag met hittestress in de zomermaanden en verdwijnt er daarnaast veel aan biodiversiteit. Om deze problemen aan te pakken, ging de gemeente een samenwerking aan met GAES om de prestaties van stedelijk groen te meten en te vertalen naar optimalisatie en aanpassingen van de buitenruimte.

In de media
mrt 23, 2023

Groene herinrichting als wapen tegen hittestress en sociale problemen – Boomzorg

Groen Als Een Service (GAES) ingezet op twee Haagse pleinen
In de mooie stad achter de duinen bekruipt bij een groeiend aantal bewoners van enkele wijken een gevoel van onveiligheid. Daarnaast kampt de gemeente Den Haag onder andere met hittestress in de zomer en de verdwijning van de biodiversiteit. Om deze problemen aan te pakken, besloot de gemeente een samenwerking aan te gaan met GAES.

In de media
dec 5, 2022

Data als gereedschap voor klimaatadaptatie – Stadswerk Magazine

Data inzetten om doelen op het gebied van klimaatadaptatie te realiseren. Een nulmeting aan de hand van een Quickscan, gevolgd door real-time- en sociale data. Het is het gereedschap om ecosysteemdiensten op een specifieke locatie te verbeteren. Denk aan plaatselijk hittestressreductie of het vergroten van de sociale cohesie en biodiversiteit. Een sleutel tot succes, als het gaat om lokale klimaatadaptatie.

In de media
nov 17, 2022