In de media
KPI’s voor toepassing bomen in de verstedelijkte omgeving – Boomzorg

donderdag 18 november 2021

Data en kennisgedreven groeninzet

Naast wat ‘zachte waarden’ heeft de sector niet de beschikking over de groene prestatie-indicatoren (KPI’s) voor toepassing van bomen in de stedelijke omgeving. Een aantal partijen, verenigd in een consortium, gaat daarin verandering brengen. Deze zomer vond in gemeente Weert de aftrap van een interessant project plaats.

Auteur: Broer de Boer

Marc Ravesloot van Wageningen Universiteit en Research leidt dit project, dat voluit de naam ‘De ontwikkeling van Kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) voor het toepassen van bomen in de verstedelijkte omgeving’ draagt. Het onderzoeksteam bestaat voornamelijk uit techneuten zoals Lydia Meesters, die als eerste stap mogelijk te ontwikkelen KPI’s in kaart brengen.

Het doel van het project is om een datagedreven systeem te ontwikkelen dat voor stakeholders bruikbaar is in het stedelijk groen: real time en inzichtelijk. Zowel gemeenten als andere stakeholders kunnen hiermee in de openbare ruimte vanuit hun Sustainable Development Goals (SDG) de doelstellingen van hun stedelijke (groen)visie concretiseren en de doelstellingen vertalen in een passend plan van eisen. Ontwerpers, bestekmakers, groenaannemers, bestuurders en burgers krijgen concrete handvatten voor de uitvoering en monitoring van groeninrichting, aanleg en beheer. In dit onderzoek worden in vier deelnemende Nederlandse gemeenten relevante KPI’s geselecteerd en getest.

GAES Weert

Project
Projectleider Marc Ravesloot vertelt over de achtergronden van het project: ‘Het merendeel van de Nederlanders woont en werkt in een verstedelijkte omgeving. Dit percentage blijft de komende dertig jaar stijgen. De beschikbare ruimte voor groen in de stedelijke omgeving is beperkt en staat meer en meer onder druk. Planten, struiken en bomen in de stad zijn een voorwaarde voor het welzijn van de bewoner. Dat geldt voor bodembedekkers, maar ook straat- of parkbomen, traditionele bloembakken en hightech ontworpen groene woontorens. Stedelijk groen heeft talloze voordelen, bijvoorbeeld op het vlak van hittebeperking, reductie van fijnstof en uv-bescherming. Daarnaast helpt het bij waterberging, het minder bewust ervaren van geluidsoverlast, de innerlijke rust en de mogelijkheden om je op allerlei manieren te ontspannen in parken. Echt groene steden moeten de burger haast doen vergeten dat hij in het midden van een metropool leeft.

Bron: Stadswerk Magazine Themanummer 7, 2022, Vakbeurs Openbare Ruimte

Plaatselijke klimaatregulatie, CO2-reductie of biodiversiteit aan de hand van stedelijk groen. Het meten en aantonen van ecosysteemdiensten maakt het mogelijk. Aan de hand van real-time data is er precies duidelijk wat er in een wijk, park of op een plein moet gebeuren. Met de focus op de waarde van groen. De lokale hoeveelheid bodemvocht, fijnstof of de temperatuur; alles is inzichtelijk in het GAES-dashboard. Een onmisbare kans om de beperkte openbare ruimten functioneel en circulair in te richten.

Stel je voor dat er binnen één straat twee pleinen liggen. Aan de ene kant een groen plein met bloemen en een speelweide die vol staat met bomen. Terwijl er aan de andere kant een versteend plein ligt, waar het door de hitte op de tegels wel tot vijftien graden warmer kan worden. Statische data geeft ons de mogelijkheid om gegevens in te zien van een stad, stadsdeel of wijk. Toch is dit in veel gevallen niet specifiek genoeg en geeft het geen duidelijk beeld van de lokale situatie. Dat is precies wat real-time data wél doet. 

Ecosysteemdienstmetingen
Real-time- en sociale data gaan verder dan statische data. Het maakt de beschikbare data beter inzetbaar en biedt meer mogelijkheden tot het verbeteren van openbare ruimten. Wat is de gevoelstemperatuur, voelen mensen zich veilig en wat is het voornaamste doel van deze plek? Deze gegevens dragen bij aan de temperatuurreductie, lokale klimaatregulatie en gezonde, gelukkige mensen.

De waarde van groen
In eerste instantie wordt er een analyse van de desbetreffende locatie gemaakt. Hieruit bepalen we een aantal ecosysteemdiensten om te realiseren. Zoals het beïnvloeden van het thermisch comfort en de gevoelstemperatuur, door de ruimte met vergroening te verkoelen. En de resultaten mogen er zijn, want mensen voelen zich gezonder. Maar denk ook aan het tegengaan van hittesterfte, hoge zorgkosten en gevoel van onveiligheid. Een goede (en groene) omgeving werkt hieraan mee. Om te waarborgen dat de ecosysteemdiensten ook écht worden verwezenlijkt, wordt de locatie vijf tot tien jaar gemonitord. Om zo de waarde van groen optimaal in te zetten voor alle bewoners.

 

Neem voor meer informatie contact op via 06-11514381 of w.jacobs@groenalseenservice.nl.

Lees meer

Van stad naar groen, met dít dashboard – Stadswerk Magazine

Plaatselijke klimaatregulatie, CO2-reductie of biodiversiteit aan de hand van stedelijk groen. Het meten en aantonen van ecosysteemdiensten maakt het mogelijk. Aan de hand van real-time data is er precies duidelijk wat er in een wijk, park of op een plein moet gebeuren. Met de focus op de waarde van groen. De lokale hoeveelheid bodemvocht, fijnstof of de temperatuur; alles is inzichtelijk in het GAES-dashboard. Een onmisbare kans om de beperkte openbare ruimten functioneel en circulair in te richten.

In de media
sep 20, 2022
GAES_artikel-stad-en-groen

GAES maakt prestaties van groen concreet – Stad en Groen

Buro De Eijk mikt met GAES op meetbare ecosysteemdiensten.

Groenvoorziening doet meer dan alleen mooi zijn. Om ook de invloed van groen op temperatuur, waterhuishouding en beleving in een ontwerp te krijgen, zijn harde data nodig. Buro De Eijk gaat die verzamelen in het kader van zijn nieuwe concept 'Groen als een Service' (GAES).

In de media
nov 8, 2021
GAES-plaatsen-sensoren

De Eijk neemt GAES mee naar Vakbeurs Openbare Ruimte – Stad en Groen

Dit treft u 22 en 23 september aan op de beursvloer van de Jaarbeurs in Utrecht.

Na een jaar zonder, kunnen we elkaar 22 en 23 september aanstaande tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte (VOR) in Utrecht hopelijk weer live ontmoeten. Vakblad Stad+Groen vroeg de sector wat zij op deze beurs gaan laten zien. Buro de Eijk, onderdeel van De Eijk Groep, neemt haar nieuwe beplantings- en inrichtingsconcept mee.

In de media
aug 30, 2021