In de media
KPI’s voor toepassing bomen in de verstedelijkte omgeving – Boomzorg

Boomzorg, donderdag 18 november 2021

Data en kennisgedreven groeninzet

Naast wat ‘zachte waarden’ heeft de sector niet de beschikking over de groene prestatie-indicatoren (KPI’s) voor toepassing van bomen in de stedelijke omgeving. Een aantal partijen, verenigd in een consortium, gaat daarin verandering brengen. Deze zomer vond in gemeente Weert de aftrap van een interessant project plaats.

Auteur: Broer de Boer

Marc Ravesloot van Wageningen Universiteit en Research leidt dit project, dat voluit de naam ‘De ontwikkeling van Kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) voor het toepassen van bomen in de verstedelijkte omgeving’ draagt. Het onderzoeksteam bestaat voornamelijk uit techneuten zoals Lydia Meesters, die als eerste stap mogelijk te ontwikkelen KPI’s in kaart brengen.

Het doel van het project is om een datagedreven systeem te ontwikkelen dat voor stakeholders bruikbaar is in het stedelijk groen: real time en inzichtelijk. Zowel gemeenten als andere stakeholders kunnen hiermee in de openbare ruimte vanuit hun Sustainable Development Goals (SDG) de doelstellingen van hun stedelijke (groen)visie concretiseren en de doelstellingen vertalen in een passend plan van eisen. Ontwerpers, bestekmakers, groenaannemers, bestuurders en burgers krijgen concrete handvatten voor de uitvoering en monitoring van groeninrichting, aanleg en beheer. In dit onderzoek worden in vier deelnemende Nederlandse gemeenten relevante KPI’s geselecteerd en getest.

GAES Weert

Project
Projectleider Marc Ravesloot vertelt over de achtergronden van het project: ‘Het merendeel van de Nederlanders woont en werkt in een verstedelijkte omgeving. Dit percentage blijft de komende dertig jaar stijgen. De beschikbare ruimte voor groen in de stedelijke omgeving is beperkt en staat meer en meer onder druk. Planten, struiken en bomen in de stad zijn een voorwaarde voor het welzijn van de bewoner. Dat geldt voor bodembedekkers, maar ook straat- of parkbomen, traditionele bloembakken en hightech ontworpen groene woontorens. Stedelijk groen heeft talloze voordelen, bijvoorbeeld op het vlak van hittebeperking, reductie van fijnstof en uv-bescherming. Daarnaast helpt het bij waterberging, het minder bewust ervaren van geluidsoverlast, de innerlijke rust en de mogelijkheden om je op allerlei manieren te ontspannen in parken. Echt groene steden moeten de burger haast doen vergeten dat hij in het midden van een metropool leeft.

Lees meer

De Eijk Groep vaart op SDG-kompas: ‘Zoals we nu ondernemen, is niet langer houdbaar’

Veel ondernemers in de groene sector roepen wel dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar handelen er in de praktijk niet naar. Dit is de perceptie van Jaap Peelen, directeur bij De Eijk Groep. Samen met Karlijn Schaap, projectmanager Groen Als Een Service (GAES), implementeert hij de zeventien Sustainable Development Goals (SDG's) binnen zijn organisatie. Zij roepen andere bedrijven op dit voorbeeld te volgen. 'Zoals we nu met z'n allen ondernemen, is niet houdbaar.'

In de media
jan 22, 2024

Datagedreven aanpak van probleemwijken blijkt succesvol

Resultaten GAES: successen op het gebied van leefbaarheid, biodiversiteit en hittestressreductie

GAES is een adviesbureau voor vergroenings- en klimaatuitdagingen, biodiversiteitsdoelstellingen en sociale vraagstukken. Centraal in hun datagedreven concept staat de rol van ecosysteemdiensten (ESD). Ecosysteemdiensten omvatten alle goederen en diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren. Hoe werkt deze datagedreven aanpak, wat zijn de resultaten tot nu toe en hoe ziet de toekomst van deze systematiek eruit?

In de media
okt 18, 2023

Sturen op de werkelijke waarde van groen – Straatbeeld

Er spelen momenteel flinke uitdagingen in de openbare ruimte. Denk aan hitte, droogte, terugloop aan biodiversiteit en sociale uitdagingen. Tot op heden bestond er nog maar weinig groene data op basis van daadwerkelijke metingen in de openbare ruimte in de stedelijke omgeving. Weten en meten wat er nu echt aan de hand is? Of juist zien welke ingrepen in de groene buitenruimte wel of niet werken? De GAES-methode en de dashboards van Groen als een Service bieden inzicht in de werkelijke waarde van groen.

In de media
jun 12, 2023

Een (Grenzeloze) samenwerking – Kennisplatform CROW

In Den Haag groeide het aantal bewoners van enkele wijken met een gevoel van onveiligheid. Ook worstelt de gemeente Den Haag met hittestress in de zomermaanden en verdwijnt er daarnaast veel aan biodiversiteit. Om deze problemen aan te pakken, ging de gemeente een samenwerking aan met GAES om de prestaties van stedelijk groen te meten en te vertalen naar optimalisatie en aanpassingen van de buitenruimte.

In de media
mrt 23, 2023

Groene herinrichting als wapen tegen hittestress en sociale problemen – Boomzorg

Groen Als Een Service (GAES) ingezet op twee Haagse pleinen
In de mooie stad achter de duinen bekruipt bij een groeiend aantal bewoners van enkele wijken een gevoel van onveiligheid. Daarnaast kampt de gemeente Den Haag onder andere met hittestress in de zomer en de verdwijning van de biodiversiteit. Om deze problemen aan te pakken, besloot de gemeente een samenwerking aan te gaan met GAES.

In de media
dec 5, 2022